Att vara vegan

Att vara vegan – en snabb genomgång

Att vara vegan innebär att man bara äter och brukar  produkter från växtriket istället för djurriket. En undviker all exploatering av djur – så som päls, dun och honung etc. Det är en diet och en livsstil som baseras på omtanke om sin egen hälsa och hela ens omgivning. Som vegan uppmärksammar man obalansen i världen och alla negativa effekter av vår exploatering av djuren och naturen, istället för att se mellan fingrarna och låtsas som det regnar.

Att vara vegan kan utifrån verka svårt, begränsande och extremt, men när man väl fått förståelse för veganism är det motsatsen. Maten är fantastisk, hälsoeffekterna påtagliga och samvetet rent. Det blir istället extremt svårt att förstå hur man innan kunnat normalisera animaliska produkter.

Veganism är en livsstil som gagnar både dig, djuren, klimatet och världen. Att leva som vegan är roligt, och framförallt hållbart.