Hur viktig är du?

Trender kommer och går, men i slutändan väljer du själv vad som är en logisk och hälsosam kost.

Många veganer får höra att deras insats inte spelar någon roll i det stora hela. ”Förändring måste komma uppifrån, genom lagar och insatser, det är politikernas ansvar inte mitt”. Det är en vanlig uppfattning att systemet, strukturerna och normerna i samhället är starkare än oss. Att vi inte har något att säga till om hur vårt samhälle ser ut och våra liv kan levas där, det är bara att kuva sig och följa strömmen. Var den än leder? Är inte det ett lite sorgligt att vi är så övertygade om att vi är styrda, istället för att det är vi som styrVarför känner vi oss så svaga som individer, i ett samhälle uppbyggt och bestående av just oss?

Vårt samhälle förändras dock ständigt, med hjälp av de människor som lever i det. Det förändras vare sig vi försöker eller inte, vare sig vi märker det eller inte. Det sker så naturligt att vi ofta inte kan greppa förändringen i stunden, och märker den först när vi nostalgiskt blickar bakåt och inser att Sverige då och nu känns som två helt olika världar. Ofta förundras vi över hur dumma vi var förr. Hur kunde jag sätta på mig den där fruktansvärda tröjan? Hur kunde de på 70-talet trycka i sig en fiskaladåb eller hur tänkte de som innan 1950 inte förstod att rökning är farligt? Vår populärkultur ändras ständigt och rör sig framåt för varje generation. All ny forskning får oss att vilja utvecklas och förbättras, samtidigt dagens kommunikation förenklar spridningen av all den nya kulturen. Våra möjligheter att utbilda oss själva via internet och upplysa varandra gör varje individ stark. Idag mer än någonsin kan en enda person nå ut till sin omgivning och påverka.

 

Sugen på lite delikatesser från 70-talet? Tider förändras, som tur är.

Gör skillnad

hur stor skillnad gör en vegans insats? Det är ganska lätt att se hur du kan påverka positivt, just genom att titta på hur en allätares val påverkar negativt.

En enda person som äter kött beräknas bidra till att ca 15 fåglar, och däggdjur dödas årligen. Till det kommer uppskattningsvis 2000 fiskar per person. Antalet fiskar räknar in alla fiskar vi dödar för att göra foder till djuren vi föder upp för slakt. Läs mer här.

Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning äter vi ungefär 50-55 kg kött per person och år i Sverige. En person spelar roll, våra beteenden och val gör skillnad åt båda hållen. Djuren ”dör inte ändå” och är inte naturligt ”menade att dö för vår skull”. Trots att det är någon annan som har rollen som slaktare och utför akten av att döda ett djur, så dör det djuret bara för din skull. Om inte efterfrågan fanns skulle inte slakten uppstå. I och med ditt val att äta kött bidrar du aktivt till att x antal djur dör, och när du slutar äta kött räddar du istället lika många.

Visst märks inte effekterna av ditt val direkt framför ögonen på dig, vilket kan skapa en känsla av hopplöshet. Men när vi tänker efter är det ganska uppenbart att efterfrågan och utbud hänger ihop, ju mindre kött som köps av oss i butikerna desto mindre kommer butikerna köpa in från slakterierna – för att slippa svinn. Ju mindre butikerna efterfrågar desto mindre slakt, desto mindre uppfödning av köttdjur, desto mindre lidande och viola! – en hälsosammare planet.

 

En persons bidrag till miljön

Du bevarar djur lidande och död, men i tider som dessa måste vi även lägga in en extra växel för naturens skull. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 45 procent sedan 1990. Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest, lika mycket som världens alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans. Det beror på flera saker. Kor och får släpper ut stora mängder metan, vilket är en betydligt mer kraftfull växthusgas än koldioxid. Det har bidragit till att metanhalten i atmosfären är 150 procent högre idag än den var för 250 år sedan. Även djurens avföring, gödsel, och produktionen av foder står för stora utsläpp.

Det går åt mycket mindre mark och vatten för att odla vegetabilier jämfört med att producera kött och andra animalier. Därför tar en helt växtbaserad kost bara upp en femtedel så mycket mark jämfört med en svensk genomsnittskost. Största delen av vår jordbruksmark används dock istället till djurfoder. T.ex. brukar soja pekas ut som boven som bevisar att det kvittar om man äter kött eller vegetabiliskt. Visst är det sant att sojaproduktionen har lett till massiv skövling av regnskog, men för att förstå problemet i sin helhet gäller det att veta att huvuddelen av sojan som odlas används som foder. Endast en mycket liten del används i livsmedel. Det är inte sojabönan i sig som är problemet utan den enorma efterfrågan på foder som kräver en intensiv odling och skövling. Djuren lider, tar både upp plats, kräver resurser, släpper ut föroreningar och gör av med energi som vi inte kan utnyttja. Så när köttätaren sen äter djuret utvinner hen mindre energi från köttet än om hen själv ätit den vegetabiliska energin som behövts för att föda upp djuret.