Homosapiens vs. köttet

Visst är det naturligt att äta kött, men inte för människan. Vi har aldrig tidigare ätit så mycket kött som vi gör idag i världen, och har aldrig varit sjukare. Precis som chimpanser är vi ansedda att vara omnivorer, det vill säga allätare. Men i den utsträckning att vi kan få i oss en liten mängd kött utan att bli sjuka. Alltså, vår kropp är långt mer lämpad att äta som herbivorer, växtätare. Chimpanser äter runt 95% vegetabilisk kost, och jagar sällan efter kött, precis som vi har gjort under vår utveckling. Men i takt med västvärldens välfärd fick köttet all fokus, och från 1900-talet och framåt har det eskalerat.

Det sägs att köttet var nyckeln till att vår hjärna kunde utvecklas under den paleolitiska eran. Men bevis finns på att vi även då hade ett väldigt högt fiberintag (högre än de folkslag som idag är de friskaste folkslagen på planeten, som delar av Asien och Afrika).  Utvecklingen skedde troligen på grund av ett högre intag av kalorier, eller att vi började tillaga maten, inte på grund av att vi åt kött. Det finns inga bevis på det sistnämnda. Men i ett samhälle som styrs av intressen sprids ofta den information som leder människorna i den riktning som önskas. Vi har vare sig vi vill erkänna det eller inte blivit upplärda att äta så vi blir sjuka.

Man kan grovt dela in djur i tre olika kategorier:

  • Omnivorer (allätare)
  • Herbivorer (växtätare)
  • Karnivorer (köttätare)

Vilken grupp en viss art tillhör ser man på hur deras kroppar är uppbyggda, och därmed vilken typ av föda de är anpassade att äta. T.ex. på hur käkarna är uppbyggda, formen på våra tänker, magsyrans egenskaper eller längden på våra tarmar etc. En tydlig lista över hur grupperna egenskaper skiljer sig finns här.

Bara för att vi beter oss som allätare innebär det inte att vi fysiologiskt tillhör den kategorin, eller att det vi äter faktiskt är bra för våra kroppar. Precis som vi är kapabla att äta kött, är vi kapabla att äta kartong, gummi eller trä. En något absurd men tänkvärd jämförelse. Kroppen är fantastisk och klarar det mesta den utsätts för, men om vi fortsätter stoppa i den fel saker blir vi sjuka. Kött är bland annat cancerframkallande och leder till hjärt- och kärlsjukdomar, och har tydliga samband med övervikt. Västvärldens 3 vanligaste folksjukdomar. Argumentet att kött är vår naturliga föda håller inte. Läs mer om varför intag av för högt protein från kött orsaka sjukdomar här.

 

Varför kött gör oss sjuka

Människokroppens fysiologiska uppbyggnad talar mer för att vi egentligen är herbivorer, alltså växtätare. Om man jämför vår fysiologi med de tre olika kategorierna kan man tydligt se att att människokroppen skiljer sig otroligt mycket från karnivorer och omnivorer.

Exempel på detta:

  • Växtätare producerar det kolesterol vi behöver i kroppen, och behöver inget extra kolesterol genom kosten. Köttätare gör däremot inte det, och kan äta hur mycket kött som helst utan att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Vår tarm är lång, ca 10 gånger vår överkroppslängd, precis som växtätares. Medan köttätare snarare har hälften så lång tarm (gånger sin överkroppslängs) som växtätare. Vi behöver därför få i oss mycket fibrer för att inte bli förstoppade eller lida av IBS eller Crohns sjukdom. Kött innehåller inga fibrer.
  • Vi har inga proteinreceptorer på vår tunga, tillskillnad från karnivorer och omnivorer.
  • Människans tänder är anpassade att tugga maten långsamt och får hjälp av salivets enzym för att börja bryta ned maten redan i munnen. Köttätare tuggar minimalt, då de har vassa tänder som sliter sönder köttet. Deras saliv saknar våra enzymer, så matsmältning börjar först i magen, där deras magsyror har ett PH-värde mellan 1 och 2 (en mycket sur miljö anpassad för att bryta ner kött och ben). Växtätare har ett betydligt högre PH-värde. Människans ligger på 4-5 på PH-skalan, vilket gör det svårt för oss att bryta ned kött.